เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคต้น รอบที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท - ป.เอก บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

สาขาวิชา เปิดรับรอบที่ 2


ขั้นตอนการสมัคร
1.เลือกเมนู สมัครสมาชิก ( กรณีสมัครสมาชิกแล้วเลือกเมนู เข้าสู่ระบบ)
2.เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ
3.เลือกเมนู ใบสมัคร/แก้ไข ( กรอกใบสมัคร หรือ แก้ไขข้อมูลการสมัคร)
4.กรอกข้อมูล พร้อมเลือกสาขา
5.พิมพ์ใบสมัคร
6.ชำระเงิน (พิมพ์ใบสมัครเพื่อชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือชำระผ่าน Krungthai NEXT เท่านั้น)
   6.1 เข้าสู่ระบบ KTB Netbank > เลือกจ่ายบิลอื่น
   6.2 ค้นหา หน่วยงานชำระเงิน > พิมพ์ รหัส 81282
   6.3 เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 81282
   6.4 ใสรหัสผู้สมัครชำระเงินสำหรับ 'REF1' เช่น 65158000xxx
   6.5 ใส่หมายเลขโทรศัพท์สำหรับ (รหัสอ้างอิง) 'REF2'
   6.6 ใส่จำนวนเงินและตรวจสอบความถูกต้อง > ยืนยัน
   6.7 หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมขึ้นกับ ธนาคาร หรือ ผู้ให้บริการ
7.รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
*หมายเหตุ ระบบรองรับบราวเซอร์ Google Chrome